Strateški okvir „Igraj za pobjedu”

Naš strateški okvir „Igraj za pobjedu“ 2020. zasniva se na našim temeljnim vrijednostima i četirima strateškim odrednicama, a to su povjerenje zajednice, važnost tržišne ponude, odgovor na potrebe kupaca i troškovno vodstvo. The Coca-Cola Company  naš je partner u razvoju i zajednički provodimo strategiju „Igraj za pobjedu“. U postizanju ciljeva kojima težimo ključni će biti iznimni kadrovski potencijali koji su nam na raspolaganju i neprestana težnja postizanju maksimuma.

Our Strategic Framework

Povjerenje zajednice

Održivi razvoj našega poslovanja usko je povezan s održivim razvojem zajednica u kojima poslujemo. Cilj nam je stvoriti vrijednosti koje će biti trajni zalog zajednicama istodobno gradeći naš imidž pouzdanog partnera i pokretača pozitivnih promjena. Suradnja između poslovnih subjekata i lokalne zajednice danas je važnija nego ikad jer se njome stvaraju nužni preduvjeti za promjene u našemu odnosu prema okolišu te gospodarske i društvene promjene koje počivaju na načelima održivosti. Suradnja je nužna kako bismo ostvarili pozitivan pomak i svijet koji ostavljamo u naslijeđe budućim naraštajima učinili boljim.

Naš je cilj kroz suradnju s lokalnim zajednicama  nastaviti graditi povjerenje u naše robne marke i proizvode, u naše odgovorno postupanje prema svijetu u kojemu živimo i poslujemo te vjeru u budućnost. Kako bismo ostvarili taj cilj, kroz sve naše djelatnosti i komunikaciju nastojimo pokazati otvorenost, providnost i spremnost na suradnji

Važnost tržišne ponude

Želimo li osigurati vodeće mjesto na tržištu, moramo moći predvidjeti  zahtjeve potrošača i na njih spremno odgovoriti. Za to Skupina Coca-Cola Hellenic ima iznimne preduvjete. Upravljamo paletom proizvoda koju čine vodeće robne marke pića na svjetskom tržištu, a strateški nam pristup omogućuje da iskoristimo sve tržišne prilike koje prepoznamo. 

Na tržište i dalje uvodimo inovacije. Novim proizvodima i pakiranjima odgovaramo na potrebe suvremenoga stila života i ukuse potrošača koji se stalno mijenjaju. U središtu su naše moćne tržišne strategije potrošači, a njezina provedba jamči odgovor na potrebe potrošača i osigurava nam rast prihoda dajući nam prigodu da na našim tržištima uočimo nove prilike.

Odgovor na potrebe kupaca

Prodajni se uvjeti i kanali na tržištu pića iznimno brzo mijenjaju, a sve je više tržišta koja teže organiziranim modelima, prodaji na veliko i diskontnoj prodaji. Zbog toga su potrebe kupaca postale jednom od temeljnih vrijednosti našega poslovanja. Razvijamo istinsku suradnju i partnerstva koja nama i našim kupcima u svim ključnim prodajnim kanalima osiguravaju održivu vrijednost i isplativ rast.

Pronalazeći nove načine zajedničkoga postizanja uspjeha na tržištu, cilj nam je svim našim kupcima biti prvim izborom.  Kako bismo to postiglj, pokrenuli smo niz projekata za jačanje suradnje i partnerskih odnosa s kupcima i postizanje izvrsnih rezultata na tržištu. 

Troškovno vodstvo

Učinkovito je upravljanje troškovima u Skupini Coca-Coli Hellenic neizostavan dio dugoročne strategije tržišnoga vodstva i održivoga razvoja. Troškovno vodstvo znači stvaranje optimalno ustrojene, gospodarne organizacije koja ne poznaje tehnološka ograničenja i koja će s najvećom mogućom učinkovitošću moći iskoristiti sinergijske učinke i prepoznati izglede za budući razvoj istodobno neprestano unapređujući kvalitetu naše usluge.

Djelatnosti usmjerene postizanju učinkovitoga upravljanja troškovima

  • Sustav SAP Wave 2 omogućuje standardizaciju ključnih poslovnih postupaka i sustava te će u operativnome smislu povećati učinkovitost u čitavoj Skupini Coca-Cole Hellenic. Trenutačno sustav SAP Wave 2 primjenjuje 21 podružnica, koje donose gotovo ¾ našeg prihoda.
  • Nova zajednička služba Coca-Cole Hellenic pod nazivom  BSO (Business Services Organisation) osigurat će standardizaciju, centralizaciju, usklađivanje i pojednostavnjivanje nekih od postupaka iz područja financija i upravljanja ljudskim potencijalima, čime će se povećati produktivnost i smanjiti troškovi transakcijskih usluga. Nova je služba u studenome 2011.uvedena u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj i Poljskoj te na Cipru, a postupno će se uvoditi i u druge podružnice.
  • optimizacija naše proizvodne i distribucijske infrastrukture
  • unapređenje sustava
  • razvoj sustava bilježenja pojedinačnih troškova postizanje izvrsnosti u području logistike
  • slobodan novčani tijek kao potpora dugoročnomu razvoju

Iscrpniji podaci u vezi s postizanjem troškovnoga vodstva je dostupan u godišnjemu izvješću za 2011. godinu.

Back to top

Povezane stranice