Organizacijski razvoj i kultura

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. sustavno prati profesionalni razvoj i napredak svakoga zaposlenika, a one koji se istaknu poslovnim rezultatima nagrađuje poticajnim nagradama.

Skup Coca-Colinih zaposlenika Želimo privući i zadržati kvalitetne zaposlenike koji će izvršavati svoje zadatke i obveze, a pritom izražavati i razvijati inovativnost i kreativnost. To postižemo motiviranjem i nagrađivanjem zaposlenika.
Ključ za izradu kvalitetnog sustava motivacija i nagrađivanja je razumijevanje potreba naših zaposlenika. U Coca-Coli HBC Hrvatska istražujemo zadovoljstvo zaposlenika te na temelju istraživanja osmišljavamo akcijski plan razvijanja i poboljšavanja sustava motivacija. Sustav nadalje prilagođujemo gospodarskomu stanju, potrebama industrije, strateškomu planu tvrtke te ciljevima pojedinoga odjela i samoga pojedinca. Razlikujemo financijske i nefinancijske motivacijske poticaje. Među financijske poticaje ubrajamo nagrađivanje inovativnih rješenja, nagrađivanje zaposlenika kvartala na temelju ostvarenih rezultata, godišnje bonuse i kvartalne poticajne nagrade za ostvarenje ciljeva. Među vrlo snažne nefinancijske motivacijske poticaje u Coca-Colinu sustavu ubrajamo osobni razvoj, mogućnost ostvarenja punog potencijala te mogućnost napredovanja. Vrlo smo ponosni na poticanje unutrašnje promocije, obrazovanja, postignuća te izazova i odgovornosti, a osiguravamo i dodatne pogodnosti za zaposlenike.


Upravljanje radnim učinkom

U Coca-Coli HBC Hrvatska d.o.o. usmjereni smo na postizanje rezultata, zbog čega je bitno da naši zaposlenici jasno znaju što se od njih očekuje.
Za svakog zaposlenika definirana su očekivanja te potrebna znanja, vještine i sposobnosti mu omogućuju uspješno ostvarenje postavljenih godišnjih ciljeva.
U našoj se tvrtki radni učinak prati i mjeri u sedam ključnih područja. To su upravljanje poslovnim procesima, upravljanje poslovanjem i financijama, razvoj zaposlenika, rukovođenje, izgradnja odnosa, rast i inovacije te korporacijska i društvena odgovornost.

Stručna usavršavanja

Nakon procjene zaposlenika i definiranja razvojnih potreba zaposlenika Odjel za obrazovanje i razvoj kadrova organizira odgovarajuća stručna usavršavanja. U Coca-Coli HBC Hrvatska d.o.o. imamo četrdesetak kvalificiranih voditelja radionica i usmjereni smo na programe usavršavanja unutar tvrtke. Dio programa stručnog usavršavanja odvija se u tvrtki, no djelatnike na obuku često šaljemo i u tvrtke iz naše grupe izvan Hrvatske.
Svoje djelatnike usavršavamo i s pomoću programa stručnog usavršavanja izvan tvrtke, u suradnji s hrvatskim i međunarodnim tvrtkama koje su se dokazale kvalitetom obrazovnih programa.

Zapošljavanje

Postupak odabira
Postupak odabira zaposlenika u Coca-Coli HBC Hrvatska d.o.o. sastoji se od dvaju osnovnih dijelova:

  • Psihologijsko testiranje: Psihologijski testovi provjeren su, objektivan i pouzdan način testiranja koji daje uvid u najvjerojatnije ponašanje osobe u određenim poslovnim situacijama. Svrha je testiranja dobiti objektivniji uvid u osobine kandidata važne za uspješno obavljanje poslova na određenome radnom mjestu. Za testiranje nije potrebna posebna priprema, ali važno je da dođete odmorni i opušteni.
  • Intervju: Ako zadovoljavate sve uvjete otvorenoga radnog mjesta, nakon psihologijskoga testiranja slijedi intervju. Ovisno o otvorenome radnom mjestu možete biti pozvani i na više od jednoga intervjua. Svrha je intervjua obostrano predstavljanje, a poslodavac najčešće ocjenjuje motivaciju kandidata, njegovu stručnost i mogući doprinos tvrtki. Stoga budite otvoreni i samopouzdani, pokažite da ste svjesni i svojih prednosti i svojih nedostataka te svoju motiviranost za posao.

Back to top

Povezane stranice