Novosti i mediji

Coca-Cola HBC Hrvatska posluje jasno i etično, u skladu s lokalnim i međunarodnim standardima i pravilima te u skladu s vlastitom predanošću otvorenoj i iskrenoj komunikaciji.
Sa svojim dionicima komuniciramo izjavama za novinare, na danima otvorenih vrata, s pomoću prezentacija i intervjua te dokumenata koje izdaje matična tvrtka, Skupina Coca-Cola Hellenic, a koji sadržavaju pojedinosti o našim poslovnim aktivnostima – posebno s obzirom na ključnu društvenu odgovornost i rad na održivome razvoju.

Video gallery

Uskoro...

Latest news

Latest events