Druga prodaja pokretnina javnim nadmetanjem

Trgovačko društvo COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Milana Sachsa 1, Zagreb, zastupano po direktorici Mariji Anargyrou-Nikolić

OGLAŠAVA
drugu prodaju pokretnina javnim nadmetanjem

 

Predmeti su prodaje su:
– slušalice CL Bluetooth FLY – 4 komada
– štap za samofotografiranje (Selfie stick) – 64 komada.

I. Procijenjena vrijednost za pojedine predmete iznosi:
– slušalice CL Bluetooth FLY – 1 komad: 449,00 kn
– štap za samofotografiranje (Selfie stick) – 1 komad: 99,00 kn.

Pokretnine se prodaju po najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od polovice njihove procijenjene vrijednosti.

Cijena se postignuta na javnome nadmetanju uvećava za PDV koji plaća kupac.

Prednost pri kupnji ima onaj kupac koji za pojedini predmet prodaje ponudi najveću cijenu u odnosu na procijenjenu vrijednost.

II. Prodajni se predmeti nalaze u prostorijama društva COCA-COLA HBC HRVATSKA, Milana Sachsa 1, Zagreb, a kupci predmete mogu razgledati isključivo na dan održavanja javnoga nadmetanja.

III. Roba se prodaje po modelu „viđeno-kupljeno“ i prodaje se bez jamstva. Naknadne su pritužbe i/ili reklamacije isključene. Sve moguće dodatne troškove povezane s prodajom pokretnina snosi kupac.

Pravo sudjelovanja u ovome nadmetanju imaju sve fizičke punoljetne osobe i pravne osobe.

IV. Usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., na adresi za Zagreb, Milana Sachsa 1, dana 14. travnja 2017., u 12 sati.

Tijek se usmenoga javnog nadmetanja, iznesene ponude ponuditelja i najviša iznesena ponuda unose u zapisnik.

Zapisnik potpisuju osobe koje uime društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. provode postupak usmenoga javnog nadmetanja.

V. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu dužan je ukupni iznos, uvećan za PDV, uplatiti odmah nakon javnoga nadmetanja jer se u protivnome smatra da je odustao od kupnje. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu ima pravo preuzeti i odvesti kupljenu pokretninu/pokretnine isključivo nakon uplate cijene.

Kupac je dužan sam osigurati i organizirati prijevoz pokretnina s mjesta prodavatelja na mjestu kupca ili drugdje.

 

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.
po direktorici Mariji Anargyrou-Nikolić

                                                                          

 

 

 

Back to top

Povezane stranice