Izaberi poklon iz Coca-Coline kolekcije

stigla je nova kolekcija poklona 

 

Pravila promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača

“Izaberi poklon iz Coca-Coline kolekcije”

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača (dalje: promocija) organizira i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole i Coca-Cole zero u promocijskome pakiranju od 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži i Coca-Cole u promocijskome pakiranju od 1,5 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Promocija počinje 25. rujna 2017. i traje do 10. studenoga 2017. ili do isteka zaliha.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Promocija nagrađivanja vjernosti potrošača odnosi se na Coca-Colu i Coca-Colu zero u pakiranju od 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži te Coca-Colu u pakiranju od 1,5 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Sva tri pakiranja obilježena su promocijskim naljepnicama i promocijskim zatvaračima.

Promocijske naljepnice mogu se prepoznati po promocijskoj poruci otisnutoj na bočnoj strani naljepnice: Skupljaj zatvarače i biraj poklone. Promocijski su zatvarači žute boje i mogu se prepoznati po promocijskoj poruci otisnutoj na površini zatvarača: Pogledaj ispod zatvarača.

Promocijska akcija nagrađivanja vjernosti odnosi se samo na proizvode s izvornim kodovima koji potječu od proizvođača. Kodovi su označeni posebnom promocijskom naljepnicom i promocijskim zatvaračem na pakiranju koje je odabrano za promociju te je proizvedeno isključivo od priređivača.

bottle label

Kodovi su jedinstveni i sastoje se od 8 znakova (brojevi i slova) te su otisnuti ispod promocijskoga zatvarača pakiranja (članak 4.). Na pojedinome proizvodu koji je dio promocije nalazi se jedan (1) kod.

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I POKLONI

A. Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

Da bi stekli pravo sudjelovanja u promociji, potrebno je da sudionici:

  1. kupe jedno od promocijskih pakiranja
  2. pronađu osmeroznamenkasti alfanumerički kod ispod zatvarača
  3. A/ posjete mrežnu stranicu www.ccpokloni.hr i otvore svoj profil na portalu (ime, prezime, e-adresa i lozinka), a zatim unesu kodove. Kodovi se pretvaraju u bodove. Određeni broj bodova zamjenjuje se za poklon koji je na raspolaganju na stranici (ccpokloni.hr) ili
    B/ nazovu besplatnu infoliniju priređivača i uz pomoć operatera stvore profil, zamijene kodove za bodove te zamijene bodove za određeni poklon iz fonda poklona.

Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istoga koda zanemariti.

Svaki kod vrijedi jedan (1) bod. Bodovi se zamjenjuju za poklone. Svaki poklon vrijedi određeni broj bodova. Nakon što se skupi dovoljan broj bodova, odabire se poklon za koji se zamjenjuju skupljeni bodovi pri čemu će se sudionicima oduzeti broj bodova u vrijednosti odabranoga poklona. Priređivač ne snosi odgovornost ako potrošač do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve bodove koje je skupio putem svog profila.

pokloni posudje

Za određeni poklon, potrošač može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja Coca-Cole i Coca-Cole zero od 2 L te Coca-Cole od 1,5 L u plastičnoj (PET) ambalaži.

Sudionici promocije mogu u svakome trenutku provjeriti trenutačno stanje svojih bodova te stanje dostupnih poklona na zalihama, putem stranice www.ccpokloni.hr ili pozivom na broj 0800 0455, od ponedjeljka do petka (9 – 17 sati).
Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije, npr. nepotpuna adresa.

B. Fond poklona

Ukupno se fond poklona sastoji od 21 000 kom pojedinačnih poklona – 20 000 komada emajliranoga posuđa čiji je proizvođač Metalac posuđe, Gornji Milanovac, Srbija te 1 000 komada kuhinjskih uređaja čiji je proizvođač Gorenje d.d., Slovenija:


RB

Poklon omogućuje

NAZIV

KOLIČINA

1.

Metalac posuđe

Lončić za kavu (slika a)

7 000 kom

2.

Metalac posuđe

Mali lonac promjera 14 cm s plastičnom ručkom (slika b)

5 000 kom

3.

Metalac posuđe

Veliki lonac promjera 18 cm sa staklenim poklopcem (slika c)

4 000 kom

4.

Metalac posuđe

Pekač 34 cm (slika d)

4 000 kom

5.

Gorenje

Kuhalo za vodu (slika e)

 500 kom

6.

Gorenje

Kuhinjska vaga (slika f)

 500 kom

Priređivač zadržava pravo za vrijeme promocijske akcije povećati broj poklona.

U okviru programa nagrađivanja vjernosti potrošača priređivač je pripremio poseban poklon iznenađenja za sudionika koji tijekom promocijske akcije unese najviše kodova, odnosno prikupi najviše bodova. Na stranici www.ccpokloni.hr priređivač će u svakome trenutku prikazati trenutačno najveći broj unesenih bodova, a na kraju promocijske akcije bit će objavljen najveći broj bodova, a potrošač koji ga je unio bit će obaviješten da je uz preuzete poklone ostvario pravo i na posebnu nagradu iznenađenja. Priređivač zadržava pravo da odluči u kojemu će trenutku objaviti sadržaj posebnoga poklona iznenađenja.

ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika društva priređivača, trgovačkoga društva Coca-Cola Adria d.o.o. i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).
Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je sudionik maloljetna osoba, priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonu ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 7.: ISPORUKA POKLONA

Korisnik se putem mrežne stranice ili pozivom na infoliniju priređivača odlučuje o načinu isporuke ili preuzimanja poklona:

  1. Samostalno preuzimanje odabranoga poklona (ili više njih) iz fonda poklona na jednome od 11 određenih mjesta u Republici Hrvatskoj koja su navedena na mrežnoj stranici www.ccpokloni.hr. Sudionik promocije dužan je na mrežnoj stranici u padajućem izborniku odabrati mjesto koje mu najviše odgovara. Svoj poklon može preuzeti bilo koje subote, počevši od prve sljedeće subote od dana narudžbe, u razdoblju od 10 do 18 sati. Sudionik je dužan predočiti identifikacijski dokument da bi preuzeo poklon.
  2. Unošenje podataka o prebivalištu na mrežnoj stranici, odnosno adrese na koju želi isporuku poklona. Isporuka je u ovom slučaju moguća u roku od trideset (30) dana od naručivanja.

Priređivač se obvezuje da će, u roku od 30 dana od naručivanja poklona, poklon isporučiti dostavnom službom na adresu koju je sudionik naveo pri registraciji, osim u slučajevima kad je sudionik nedostupan ili se ne javlja na telefonski broj i e-adresu navedenu tijekom registracije ili naručivanja poklona. Ako je sudionik promocije nedostupan na telefonskom broju ili e-adresi navedenim tijekom registracije te ako poklon nije moguće isporučiti na adresu koju je sudionik promocije naveo tijekom registracije, priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke poklona.

U tim slučajevima obaveza isporuke poklona sudioniku prestaje najkasnije 30 dana nakon završetka promocije. Priređivač će se nastojati više puta obratiti sudioniku kojemu treba dodijeliti poklon, ali nije obvezno da ga pokuša kontaktirati više od jednoga puta.

Sudionici su dužni čuvati zatvarače s kojih su unijeli kodove sve do trenutka isporuke odabranoga poklona te su ih dužni predati priređivaču ako on to zahtijeva.

Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivani isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke poklona. Podaci će se čuvati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka na mrežnoj stranici www.ccpokloni.hr ili davanjem osobnih podatka putem infolinije priređivača daje suglasnost za njihovu uporabu u prethodno navedenu svrhu.

Količine poklona i razdoblje trajanja promocije su ograničeni u skladu s Pravilima promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača. Promocija počinje 25. rujna 2017. i traje do 10. studenoga 2017. ili do isteka zaliha poklona.

ČLANAK 8.: ODGOVORNOST

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na priređivačevo pravo da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

Priređivač ne odgovara za uporabnu vrijednost i kvalitetu kuhinjskih uređaja (kuhalo za vodu i kuhinjska vaga) uzimajući u obzir da nije njihov proizvođač, uvoznik ili distributer te će se u slučaju reklamacije sudionici obratiti isključivo osobama i/ili servisima navedenim u dokumentaciji koja prati poklone (jamstvena izjava).

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije poklona. Slike su poklona simbolične.

ČLANAK 9.: SUDIONICI

Sudionici koji sudjeluju u promociji nemaju pravo zahtijevati drukčije poklone od onih koji su navedeni u pravilima ni veće količine od onih navedenih u pravilima. Pokloni se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 10.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, priređivač ne snosi nikakvu odgovornost.

ČLANAK 11.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s poklonom. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja.

ČLANAK 12.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u promociji te će biti objavljena na mrežnoj stranici www.coca-cola.hr i www.coca-colahellenic.hr. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800 0455) od 25. rujna do 10. studenoga 2017., od ponedjeljka do petka (9 – 17 sati).

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga, ali bez mijenjanja prava sudionika. To vrijedi i za prestanak odvijanja promocije zbog više sile. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije, priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem mrežnih stranica www.coca-cola.hr i www.coca-colahellenic.hr.

Ako priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njegove zloupotrebe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku poklona sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjega sudjelovanja u promociji.

ČLANAK 13.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporove između priređivača i sudionika rješava Općinski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.:

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koje proistječu iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Zagreb                 

Back to top

Povezane stranice