Shake & Take javna prodaja nepodijeljenih nagrada

Trgovačko društvo COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Milana Sachsa 1, Zagreb, zastupano po direktorici Mariji Anargyrou-Nikolić

OGLAŠAVA
prodaju pokretnina javnim nadmetanjem

 

Predmeti su prodaje:
– slušalice CL Bluetooth FLY; 4 komada
– štap za samofotografiranje (Selfie stick); 64 komada.

I. Procijenjena vrijednost za pojedine predmete iznosi:
– slušalice CL Bluetooth FLY; 1 komad – 449,00 kn
– štap za samofotografiranje (Selfie stick); 1 komad – 99,00 kn.

Pokretnine se prodaju po najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od dvije trećine njihove procijenjene vrijednosti.

Cijena se postignuta na javnome nadmetanju uvećava za PDV koji plaća kupac.

Ako se na prvoj javnoj prodaji ne prijave najmanje dva kupca ili ako se ne postignu dvije trećine njihove procijenjene vrijednosti, može se u roku od najmanje pet dana odrediti drugo javno nadmetanje.

Prednost pri kupnji ima onaj kupac koji za pojedini predmet prodaje ponudi najvišu cijenu u odnosu na procijenjenu vrijednost.

II. Predmeti se prodaje nalaze u prostorijama društva COCA-COLA HBC HRVATSKA, Milana Sachsa 1, Zagreb, a kupci predmete mogu razgledati isključivo na dan održavanja javnoga nadmetanja.

III. Roba se prodaje po obrascu „viđeno-kupljeno“ i prodaje se bez jamstava. Naknadne su pritužbe i/ili reklamacije isključene. Sve moguće dodatne troškove povezane s prodajom pokretnina snosi kupac.

Pravo sudjelovanja u ovome nadmetanju imaju sve punoljetne fizičke osobe i pravne osobe.

IV. Usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. na adresi za Zagreb, Milana Sachsa 1, dana 4. travnja 2017., u 12 sati.

Tijek se usmenoga javnog nadmetanja, iznesene ponude ponuditelja i najviša iznesena ponuda unose u zapisnik.

Zapisnik potpisuju osobe koje uime društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. provode postupak usmenoga javnog nadmetanja.

V. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu dužan je ukupan iznos, uvećan za PDV, uplatiti odmah nakon javnoga nadmetanja jer se u protivnome smatra da je odustao od kupnje. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu ima pravo preuzeti i odvesti kupljenu pokretninu/pokretnine isključivo nakon uplate iznosa.

Kupac je dužan sam osigurati i organizirati prijevoz pokretnina s mjesta prodavatelja na mjesto kupca ili drugdje.

 

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.
po direktorici Mariji Anargyrou-Nikolić

Back to top

Povezane stranice