Okoliš

Cilj nam je smanjiti utjecaj svoga poslovanja na okoliš. Dio tog stremljenja čini naša primjena međunarodno priznatog sustava upravljanja okolišom ISO14001, a radimo na njegovoj punoj homologaciji u svim zemljama u kojima poslujemo. U Hrvatskoj smo ISO14001 uveli 1996. godine i od tada ga primjenjujemo.

enviroment globe

Naši napori za očuvanje okoliša usredotočeni su na tri područja na koja najviše utječemo i stoga možemo napraviti najznačajniji doprinos. To su:

  • očuvanje vodnih resursa
  • očuvanje energije i klime
  • upravljanje ambalažnim otpadom i recikliranje.

Postavljamo ciljeve izvedbe za sva navedena područja i izvješćujemo o svom napretku u godišnjem Izvješću o korporativnoj društvenoj odgovornosti Grupe. Dodatno, o napretku u tom području izvještavamo i u svom lokalnom Izvješću o održivosti koje izdajemo svake dvije godine. Također, poslovanje naših punionica u odnosu na okoliš redovito se kontrolira prema standardima tvrtke The Coca-Cola Company.

Jednako kao što smanjujemo svoj utjecaj na okoliš, tako surađujemo i s drugima u rješavanju širih pitanja održivosti. Radimo s vladinim i nevladinim organizacijama te drugim organizacijama koje podupiru očuvanje okoliša i naobrazbu. Posebice smo usredotočeni na zaštitu vodoopskrbnih područja i promicanje recikliranja.

Back to top

Povezane stranice