Očuvanje energije i klime

Klimatske promjene predstavljaju, u smislu zaštite okoliša, najveći i najaktualniji izazov za naš planet. Potrebna je brza i odlučna akcija kako bismo naše društvo postavili na put razvoja koji podrazumijeva nisku stopu emisije stakleničkih plinova u biosferu ("low-carbon"). Zahvaljujući svom inovacijskom i investicijskom potencijalu, poduzetništvo ima ključnu ulogu u toj masivnoj transformaciji.

Naš je cilj preuzeti vodeću ulogu, prilagođujući naše poslovanje zahtjevima koje postavlja i prilikama koje nudi "low-carbon" ekonomija. U tom smislu ubrzavamo napore glede onih dijelova našeg poslovanja koji koriste najviše energije: naše punionice, vozni park i oprema za hlađenje pića.

Programi štednje energije

U naše smo punionice implementirali programe štednje energije kojima smanjujemo ispuštanje CO2 po proizvodnji litre pića.

U Hrvatskoj smo izgradili sustav za ponovno iskorištavanje zraka pod visokim pritiskom u procesu oblikovanja PET boca.
Također smo centralizirali proizvodnju predformi u zagrebačkom postrojenju za proizvodnju PET boca i time racionalizirali potrošnju električne energije.
U zagrebačkom smo postrojenju, osim toga, ugradili i LPG uređaj za posluživanje viljuškara.
Svi su naši objekti prešli na energetski učinkovito osvjetljenje.

Iako naše punionice koriste više energije od ureda i ostalih objekata, poduzimamo korake kako bismo i tu smanjili ispuštanje CO2. Na primjer, kroz Zeleni informatički program mijenjamo informatičku opremu koju koristimo, kao i način na koji je koristimo. Koristeći audio, video i online sastanke značajno smanjujemo poslovna putovanja i uz njih vezano ispuštanje CO2 u biosferu.

Vozila na hibridni i alternativni pogon

Vrednujemo i širimo upotrebu alternativnih goriva i hibridnih vozila u našem voznom parku. Uvodimo probne hibridne kamionete u Europi, tamo gdje tehnologija nije još komercijalno dostupna.

Budući da su te inicijative još uvijek u početnoj fazi razvoja, smanjujemo i utjecaj našeg standardnog voznoga parka. Na primjer, smanjujemo broj motora i motrimo stvarnu potrošnju goriva i emisiju CO2.

Sigurna i eko-vožnja

Promjene u ponašanju vozača također mogu značajno doprinijeti smanjenju emisije CO2. Kroz program Sigurne i ekološke vožnje podučavamo vozače kamiona i službenih vozila takvim metodama kao što su vožnja optimalnom brzinom i rane promjene brzine. Inicijalni rezultati ohrabruju, te pokazuju potencijal za značajno smanjenje emisije CO2 širom naših poslovnih operacija.

Energetski učinkovita oprema za ohlađena pića

Naši potrošači očekuju da, kada ožedne, imaju u restoranima i trgovinama dostupna ohlađena pića. U tom smislu, postavljanje hladnjaka i ostale opreme za hlađenje pića na potrošačkim objektima predstavlja važan dio naše poslovne strategije. Iako mi ne upravljamo tom opremom, ipak smo odgovorni za smanjenje njenog negativnog ekološkog utjecaja.

Stoga kroz suradnju s našim dobavljačima nastojimo poboljšati energetsku učinkovitost opreme. Razvojem novih modela hladnjaka i uređaja za upravljanje energijom, sada nabavljamo hladnjake koji su i do 50 posto energetski učinkovitiji u odnosu na 2004. Također, obučavamo svoje zaposlenike kako bismo osigurali da hladnjaci na tržištu funkcioniraju što je učinkovitije moguće.

Osim toga, radimo na tome da eliminiramo hidrofluorougljik (HFCs), staklenički plin u širokoj upotrebi u komercijalnim i kućanskih hladnjacima. Više ne koristimo HFC u izolacijskoj pjeni, te ispitujemo alternativne rashladne plinove. U našoj je opremi klorofluorougljik (CFC) gotovo u potpunosti zamijenjen kroz tržišni program prikupljanja i zamjene.

Rad kroz partnerstvo

Na međunarodnoj razini, Skupina Coca-Cola Hellenic je potpisnik UN Global Compact’s Caring for Climate, najveće globalne poslovne koalicije za borbu protiv klimatskih promjena.

Back to top

Povezane stranice