Ambalaža i recikliranje

Ambalaža ima ključnu ulogu u sigurnoj dostavi naših pića do klijenata i potrošača. Međutim, nakon što se piće konzumira, ambalaža može postati ili vrijedan materijal za reciklažu ili za obnovu u postrojenjima za spaljivanje – ili otpad koji završi na odlagalištu.

Radimo na tome da smanjimo negativne posljedice naše ambalaže na okoliš u svakom stupnju njenog životnog ciklusa. Naš integrirani pristup uključuje:

Težimo tome da u krajnjoj instanci zatvorimo reciklažni krug: da iskorištenu ambalažu iskoristimo za nove spremnike. Na primjer, reciklažno postrojenje (od-boce-do-boce) u Austriji, koje je Skupina Coca-Cola Hellenic pomogla izgraditi, sada snabdijeva tvrtku visoko-kvalitetnim i ekonomičnim recikliranim materijalom koji se koristi u proizvodnji novih boca.

Osim što otpad od ambalaže naših pića smanjujemo na najmanju moguću mjeru, smanjujemo i proizvodni otpad iz naših punionica.

Reduciranje ambalaže

Reduciranje upotrebe ambalaže na najmanju moguću mjeru jedan je od najznačajnijih načina smanjivanja negativnog utjecaja ambalaže na okoliš. Osim što se tako koristi manje materijala, smanjuje se i ugljični otisak ambalaže tijekom njezinog životnog vijeka: od proizvodnje i transporta do odlaganja ili recikliranja. 

Naše su PET boce među najlakšima na tržištu – teže samo 15 grama te su za trećinu lakše od svojih prethodnica. Boca Ultra-Glass koja ima trećinu manje stakla, sada se koristi u Hrvatskoj te u 16 drugih država u kojima posluje Skupina Coca-Cola Hellenic.

Povećavanje recikliranog sadržaja

Spremnici naših pića sačinjeni su uglavnom od materijala koje je moguće reciklirati: PET plastike, aluminija, čelika i stakla. Budući da su ti materijali među najčešće recikliranom ambalažom, drugi način na koji možemo smanjiti utjecaj naše ambalaže jest povećavanje recikliranog sadržaja u njima. Korištenjem recikliranog aluminija za limenke, na primjer, uštedimo do 95% energije koja je potrebna kada se koristi ne-reciklirani (čisti) aluminij.

Naše aluminijske limenke i staklene boce već sada imaju do 60% recikliranog sadržaja. Upotreba reciklirane PET plastike na našim bocama predstavlja izazov kako u smislu dostupnosti tako i u smislu troškova. Iako se PET uglavnom reciklira, jeftinije je i lakše usmjeravati ga u industrije tepiha i odjeće, za koje ne treba ispunjavati standarde visoke kvalitete koja se zahtijeva od spremnika za hranu.
Naša tvrtka koristi do 15% recikliranog PET-a u sedam država. U Hrvatskoj radimo na ostvarivanju korištenja reciklirane PET ambalaže.

Promicanje recikliranja

Pomažemo u postavljanju reciklažne infrastrukture i potičemo potrošače na recikliranje ambalaže naših pića.
Radimo na uspostavljanju plana za upravljanje ambalažom u Hrvatskoj, kao što to činimo u svim zemljama u kojima Skupina Coca-Cola Hellenic posluje.
Tvrtka je do danas pomogla u postavljanju sustava u 19 država, te je suvlasnik 17 organizacija za reciklažu i obnovu.

Smanjivanje proizvodnog otpada

Osim što smanjujemo otpad od spremnika naših pića na tržištu, povećavamo i recikliranje i minimaliziramo otpad u našim punionicama.

Back to top

Povezane stranice