Očuvanje vodnih resursa

Zahtjevi za količinom pitke vode sve se više povećavaju, a klimatske promjene utječu na prirodne oborinske vode. Kako raste broj stanovnika na svijetu, tako ubrzano raste potražnja za pitkom vodom.

Naša mogućnost za rast izravno je povezana uz dostupnost i kvalitetu lokalnih izvora pitke vode. Kao rezultat, usredotočujemo napore na područje upravljanja vodnim resursima i na integrirani pristup ovom kritičnom pitanju:

  • poboljšavamo našu učinkovitost: naporno radimo kako bismo smanjili količinu vode koja je potrebna za proizvodnju naših napitaka
  • surađujemo s partnerima: kako bismo zaštitili lokalna vodoopskrbna područja i kako bismo promicali održivo upravljanje vodnim potencijalima.

Poboljšanje naše učinkovitosti u korištenju vodnih resursa

Pomno motrimo vodne resurse u svim svojim punionicama, smanjujući uporabu vode na najmanju moguću mjeru. Uvođenjem tehnologije za štednju vode na našim proizvodnim linijama uspjeli smo poboljšati našu učinkovitost u korištenju vodnih resursa.

U svakoj se punionici redovito ispituje rizik. Jednako kao što proučavamo okoliš, regulative i ostalo, tako proučavamo kvalitetu i kvantitetu lokalnih izvora vode. Na temelju tih ispitivanja razvijamo planove djelovanja kako bismo ublažili rizike.

Iako smo značajno povećali učinkovitost, ne možemo smanjiti količinu vode u svojim napitcima. Budući da proizvodimo sve veću količinu napitaka, koristit ćemo i veću količinu vode. Stoga je potrebno i dalje povećavati učinkovitost u korištenju vodnih resursa te zbog toga neprestano ulažemo u nove tehnologije.

Pobrinuli smo se da je sva iskorištena voda koju nakon obrade vraćamo u prirodni okoliš pogodna za obitavanje riba. Naše tri punionice u Hrvatskoj imaju vlastite pogone za obradu vode ili koriste lokalnu infrastrukturu. Obrađena voda koja se pušta u okoliš prikladna je za upotrebu u poljoprivredi, a pogodna je i za biljni i vodeni život.

Partnerstva

U okviru rješavanja pitanja vezanih za očuvanje vodnih resursa surađujemo sa sve većim brojem partnera.

Zeleni Dunav naše je najduže partnerstvo. Zajedno s Međunarodnom komisijom za zaštitu Dunava provodimo aktivnosti očuvanja i podizanja svijesti u Hrvatskoj i još devet zemalja kroz koje ta rijeka protječe. Među aktivnosti spadaju godišnje proslave Dana Dunava u kojima sudjeluju deseci tisuća ljudi.

U suradnji s hrvatskim ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede i lokalnim turističkim agencijama radimo na podizanju svijesti lokalnog stanovništva i mjerodavnih tijela o zaštiti Dunava i njegovih pritoka, kako bi se njima mogle koristiti i u njima uživati i buduće generacije.

Proslave Dana Dunava zaokružuju sve naše prethodne aktivnosti započete u svibnju projektom Naša lijepa Sava, a sastoje se od brojnih lokalnih ekoloških i turističkih aktivnosti kojima je cilj promicanje osviještenosti o važnosti rijeke Save.

Coca-Cola HBC Hrvatska, Coca-Cola Adria i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) pokrenuli su zajednički projekt pod nazivom “Svaka kap je važna – oživimo rijeku Gacku” koji je posvećen očuvanju vodnih resursa u slivu rijeke Gacke i promicanju očuvanja voda u Hrvatskoj.

Također podupiremo javne inicijative kako bismo poticali održivo upravljanje vodnim resursima.

Na međunarodnoj razini Coca-Cola Hellenic je jedan od osnivača Inicijative za upravljanje vodnim resursima (CEO Water Mandate) koja je dio Međunarodnog sporazuma UN-a (UN Global Compact). Cilj te inicijative rješavanje je pitanja održivosti upravljanja vodnim resursima u poslovanju, lancima nabave i zajednicama, te suradnja s vladinim i nevladinim organizacijama na oblikovanju javne politike. Kako bi uporaba vode u našem lancu nabave bila razumljivija široj javnosti, Coca-Cola Hellenic surađuje i s Mrežom otiska vode (Water Footprint Network).

Back to top

Povezane stranice