Suradnja s našim dobavljačima

Široka i složena mreža dobavljača opskrbljuje nas sastojcima, pakiranjima i uslugama. Ti dobavljači imaju značajniji učinak u pogledu utjecaja na okoliš, otvaranja novih radnih mjesta i slično, nego naše vlastito poslovanje. Iako ne posjedujemo i ne kontroliramo svoje dobavljače, imamo odgovornost uvjeriti se da način njihovog poslovanja odražava naše standarde.

Priroda našeg poslovanja temelji se na tome da nabavljamo što je moguće više na lokalnoj razini. Takva politika nije učinkovita samo za naše poslovanje, nego smanjuje i utjecaj transporta na okoliš, a donosi i gospodarsku korist lokalnim zajednicama.

Kako bismo smanjili širi utjecaj na okoliš, usko surađujemo s dobavljačima na tri prioritetna područja, a to su: zaštita energije i klime, te upravljanje ambalažnim otpadom i vodnim resursima. Ta suradnja urodila je vodećim inovacijama u industriji bezalkoholnih napitaka, od kogeneracijskih postrojenja koja kombiniraju toplinsku i električnu energije (CHP)  i prikupljaju ugljični dioksid za industrijsku upotrebu, koja gradimo posvuda gdje poslujemo, do najnovijih energetski učinkovitih hladnjaka koji će smanjiti emisiju stakleničkih plinova do 50 posto.

Istovremeno, naše Smjernice za dobavljače osiguravaju da naši dobavljači zadovoljavaju jasno opisane standarde radničkih i ljudskih prava. Na primjer, rad djece i prisilni rad strogo su zabranjeni, a dobavljači moraju poštivati slobodu udruživanja i osigurati svojim zaposlenicima rad u sigurnom radnom okruženju. Ta su načela sada uključena u ključne ugovore nabave, a neovisni program provjere ispituje usklađenost dobavljača s programom.

Back to top

Povezane stranice