Naš pristup

Korporativna odgovornost i održivost sastavni su dio načina na koji poslujemo. Naša je predanost sastavni dio misije i vrijednosti naše tvrtke. Korporativna društvena odgovornost ključni je dio naših poslovnih planova i načina na koji pristupamo pri vrednovanju rada naših ljudi.

Područja na koja smo najviše usredotočeni

Budući da broj i hitnost društvenih izazova i izazova koji se odnose na okoliš stalno rastu, tako i mi moramo usredotočiti svoje napore na njihovo rješavanje. Prioritetna pitanja su ona koja se najviše tiču našega poslovanja i naših dionika. Među njima su:

Our approach

Područja na koja smo usredotočeni izravno podupiru naše poslovne imperative. Na primjer, kako širimo prodajni asortiman svojih napitaka, tako nam inicijative za zdravlje naših potrošača pomažu da odgovorimo na porast interesa za zdravlje i dobrobit. Na sličan način našu težnju za učinkovitosti troškova podupiru programi za brigu o okolišu kako bi se smanjila upotreba energije, vode i pakiranja.

Zbog težnje za učinkovitim doprinosima i širim inicijativama održivosti, savjetujemo se sa svojim dionicima i radimo u partnerskim odnosima s njima.

Upravljanje korporativnom društvenom odgovornosti

Svojim učinkom na području korporativne društvene odgovornosti upravljamo jednako rigorozno kao i bilo kojim drugim segmentom našega poslovanja. Skupina rukovoditelja različitih funkcija zadužena je za programe korporativne društvene odgovornosti unutar tvrtke i direktno odgovara generalnom direktoru koji je odgovoran za radni učinak. Ta skupina rukovoditelja također izvještava i Vijeće za korporativnu društvenu odgovornost na razini Grupe, koje je odgovorno za djelovanje naše tvrtke na svjetskoj razini i izvještava Povjerenstvo za korporativnu društvenu odgovornost Upravnog odbora.

Redovito usvajamo vodeće standarde, postavljamo ciljeve i motrimo napredak. Uz to izvještavamo o svom djelovanju u svom godišnjem Izvješću o korporativnoj društvenoj odgovornosti Grupe i Izvješću o održivosti koje izdajemo svake dvije godine na lokalnoj razini. Coca-Cola HBC Hrvatska vodeća je tvrtka u Hrvatskoj na području izvještavanja o korporativnoj društvenoj odgovornosti i održivosti. Godine 2003. bili smo prva tvrtka unutar Grupe koja je izdala Socijalno izvješće Izvješćeo održivostiradilau skladu sa smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje.

Dvije godine poslije postali smo prva tvrtka u Hrvatskoj koja je napravila cjelokupno izvješće o održivosti prema smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje. Time potvrđujemo svoju predanost u izvještavanju o obvezama i izvedbi u pogledu održivosti svake dvije godine. Prema podacima kojima mi raspolažemo, to je prvo izvješće u Hrvatskoj koje je načinjeno u skladu s najnovijim GRI3 smjernicama za izvještavanje o održivosti.

Korporativna društvena odgovornost glavna je kompetencija koju očekujemo od svojih rukovoditelja i sastavni je dio vrednovanja izvedbe.

Kultura održivosti

Ovo je samo dio uvođenja korporativne društvene odgovornosti u naše poslovanje. Također smo usredotočeni na izgradnju kulture i sposobnosti u kojima je korporativna društvena odgovornost jednostavno dio našega poslovanja.

Back to top

Povezane stranice