Sustavi i standardi

Cilj nam je poslovati etično, odgovorno i na održiv način. Usvajamo vodeće sustave i standarde upravljanja kako bi nam pomogli da neprestano poboljšavamo radni učinak.

Sustavi upravljanja

Primjenjujemo međunarodno priznate sustave upravljanja koji se odnose na kvalitetu, sigurnost hrane, okoliš, zdravlje i sigurnost na radu. Među njima su:

  • upravljanje kvalitetom (ISO 9001)
  • sigurnost hrane (ISO 22000)
  • upravljanje okolišem (ISO 14001)
  • zdravstvena zaštita i sigurnost na radu (OHSAS 18001).

O svom napretku izvještavamo u svom godišnjem Izvješću o korporativnoj društvenoj odgovornosti Grupe i u svom Izvješću o održivosti koje izdajemo svake dvije godine u Hrvatskoj.

Standardi

Također, slijedimo vodeće vanjske standarde za upravljanje, mjerenje i izvještavanje o pojedinim pitanjima. Među njima su:

  • Protokol stakleničkih plinova - mjerimo i predajemo podatke o emisiji stakleničkih plinova središnjem uredu Grupe za Protokol stakleničkih plinova, koristeći njihove aparate za mjerenje ugljikova dioksida
  • LBG model – mjerimo svoja ulaganja u zajednicu te o njima izvještavamo u skladu s poznatim pristupom Londonske grupe za benchmarking
  • Globalna inicijativa za izvještavanje – prijavljujemo svoj napredak u svom godišnjem Izvješću o održivosti u skladu s tim vodećim okvirom za izvještavanje o održivosti
  • UNESDA obveze – primjenjujemo dobrovoljn i kodeks Saveza europskih udruženja proizvođača bezalkoholnih napitaka kojim su se obvezali na podršku Platformi Europske unije za reguliranje prehrane, tjelesnu aktivnost i zdravlje. Taj kodeks obuhvaća napitke koje nudimo, način na koji ih plasiramo na tržište, informacije o nutritivnim vrijednostima i promicanje zdravih stilova života.

Back to top

Povezane stranice