Pravedno radno okruženje

Poštujemo temeljna prava naših zaposlenika, i nastojimo stvoriti otvoreno, optimalno i pozitivno radno okruženje. Naše politike o ljudskim pravima i jednakim prilikama naširoko se primjenjuju i sastavni su dio programa upravljanja. K tome, naš program Smjernica za dobavljače postavlja slična očekivanja glede radnog okruženja od naših dobavljača.

Ljudska prava

Naša Politika o ljudskim pravima zahtijeva pridržavanje Svjetskog sporazuma UN-a i Jedinstvene deklaracije o ljudskim pravima UN-a. Dječji rad je izričito zabranjen, a odgovarajuće provjere provode se tijekom zapošljavanja. Rad djece izričito je zabranjen te se provode primjerene provjere tijekom selekcije zaposlenika. Naši su zaposlenici i rukovoditelji upoznati s ljudskim pravima u svakodnevnom poslovanju, a naš se radni učinak prati.

Jednake prilike

Obavezali smo se pružiti optimalno radno okruženje u kojem se prema svim zaposlenicima odnosi na pravedan i jednak način. Naša Politika jednakosti štiti od diskriminacije i osigurava svima jednake prilike i pravedno postupanje.
Iako je naša radna snaga većinom muškoga spola – djelomično zbog fizičke prirode posla –žene čine dvije trećine visokog rukovodstva u Coca-Cola HBC Hrvatska.
Gotovo su svi viši rukovoditelji iz Hrvatske. Ako su na mjestu rukovoditelja trenutačno zaposleni inozemni rukovoditelji, onda su nadarenim lokalnim zaposlenicima dodijeljeni zadaci u inozemstvu kako bi stekli nove vještine.

Odnosi sa zaposlenicima

Poštujemo prava naših zaposlenika na slobodu udruživanja: da pristupe sindikatu, odnosno da se uključe u kolektivne pregovore. Savjetujemo se s našim zaposlenicima, sindikatima i našim Europskim radnim vijećem glede svih značajnih poslovnih događanja i pitanja od zajedničkog interesa.

Back to top

Povezane stranice